מדוע הקו הראשון בבוקר לחצור וראש פינה מתחיל רק ב8:00